24.9.2016

Zdanenie dividend

Vláda SR schválila daň z dividend vo výške 7 %. Daň z dividend sa uplatní po prvý krát na dividendy vyplatené za rok 2017 (v roku 2018). Nová daň sa vzťahuje len na dividendy vyplácané

    a) fyzickým (súkromným) osobám a
    b) právnickým osobám so sídlom v daňovom raji.

To znamená, že  na spoločníkov – právnické osoby (mimo písm. b) vyššie) sa daň z dividend nebude vzťahovať.

24.9.2016

Zmena sadzby dane z príjmov právnickej osoby

Daň z príjmov právnickej osoby klesne od roku 2017 z terajších 22 % na 21 %

24.9.2016

Odvody do zdravotnej poisťovne z dividend

Vláda rozhodla o zrušení odvodov do zdravotnej poisťovne z dividend od roku 2017