30.3.2020

OVláda SR na tlačovej konferencii dňa 29.03.2020 oznámila balík opatrení pre podporu ekonomiky nazvaný Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO. Opatrenia uvádzame v rozsahu, ako boli oznámené Vládou SR:

1. Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.

2. Príspevky pre živnostníkov sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Pri poklese 20 percent to bude 180 eur, pri poklese 40 percent 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur a pri poklese 80 percent 540 eur.

3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov mesačne.

4. Pre zamestnancov v karanténe a na OČR, bude hradených po celú dobu 55 percent z ich hrubej mzdy.

5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

26.3.2020

Ošetrovné

Zriaďuje sa ošetrovné pre rodičov pri mimoriadnej situácii, na ktorý má nárok každý rodič dieťaťa vo veku do 11 rokov počas celej doby zatvorenia školy. Rodičia dieťaťa so ZŤP budú mať nárok na ošetrovné do veku dieťaťa 18 rokov.

Nemocenské v karanténe

Zavádza sa vyplácanie nemocenskej dávky od prvého dňa práceneschopnosti Sociálnou poisťovňou vo výške 55 % vymeriavacieho základu.br>

Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta

Zamestnávatelia, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, alebo z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek či problémov s dodávkami tovaru zo strany dodávateľov, budú môcť požiadať o tento druh príspevku. Príspevok má pomôcť pri udržaní zamestnanosti. Obdobnú možnosť získania príspevku budú mať aj SZČO.

Aktuálne informácie pre daňovníkov 17.3.2020

Finančná správa - Podávanie daňových priznaní k DPH

Slovenská Finančná správa sa vyjadrila k blížiacemu sa termínu na podanie daňového priznania k DPH. Ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú corona vírusom, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Ministerstvo financií

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia – najmä súkromné osoby), budú mať možnosť podať daňové priznania a uhradiť daň z príjmu do 31. mája 2020. FS nebude uplatňovať sankcie.
Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR majú povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria. Cudzinci povolený vstup do SR nemajú.

- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Osoby vracajúce sa zo zahraničia majú 2 možnosti:
1. buď budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti,
2. alebo budú v karanténe v na to vyhradených zariadeniach.

Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

- od pondelka 16.3.2020 sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní,
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
- obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch

Daňové poradenstvoČlen Slovenskej komory daňových poradcov Podnikateľské poradenstvoProfesionálne riešenia pre podnikateľov Vedenie účtovníctvaSpoľahlivý tím skúsených odborníkov Mzdy a personalistikaDiskrétnosť a presnosť