Tax Advisory, k.s. je univerzálna poradenská kancelária v oblasti daní, podnikateľského poradenstva, účtovníctva, miezd a personalistiky. Partner kancelárie spolu s jej zamestnancami tvoria zohratý tím pripravený poskytnúť služby širokému spektru tuzemských i zahraničných klientov. Svojimi skúsenosťami a ochotou už presvedčila nejedného zákazníka, že odbornosť a profesionalita môžu ísť ruka v ruke s ochotou a že príjemný pocit môže navodiť nielen dokonalá partitúra, ale i služba poskytovaná nad rámec bežných očakávaní. Naši klienti dostanú vždy odpovede na otázky, ktoré sa pýtajú a ktoré im pomôžu v ich ďalšom rozhodovaní.

 

Osvedčenia

 

Naše krédo

Na vaše otázky odpovieme tak, aby vám odpoveď pomohla v rozhodovaní o vašom podnikaní. Vaše účtovné knihy budú vždy odrážať skutočnosť a aktuálne obchodné vzťahy. Mzdy vašich zamestnancov budú spracované vždy tak, ako si to prajete.

Ctíme zákony, sme nezávislí a spoľahliví. Klient dostane vždy to, čo potrebuje.

Ing. Miroslav Bednár

Ing. Miroslav Bednár, partner

Daňový partner Tax Advisory, k.s., Ing. Miroslav Bednár od roku 1991 až do roku 2001 pracoval v rôznych pozíciách učtárne, finančného oddelenia a managementu obchodných spoločností, prevažne v oblasti obchodu s autami a autosúčiastkami. Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom, členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do leta roku 2007 bol spolupracovníkom slovenskej kancelárie – člena medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovníckej siete Grant Thornton, kde počas viac ako 5 rokov pracoval v pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu. Pre klientov, predovšetkým z Rakúska a Nemecka, riešil problematiku slovenského a medzinárodného zdaňovania v oblasti priamych i nepriamych daní. Ing. Miroslav Bednár poskytuje poradenstvo okrem slovenského i v nemeckom a anglickom jazyku.

Kontakty

miroslav.bednar@taxadvisory.sk

Tel.: 00421/2/50574021

Fax: 00421/2/50571983

Mobil: 00421/903702319

Ing. Júlia Košíková, Controller, interná audítorka, účtovníčka, mzdárka

Po ukončení Ekonomickej univerzity pracovala vo finančnom audite a v oblasti spracovania účtovníctva, spracovania miezd a poskytovania podnikateľského poradenstva. Od roku 2002 je asistentkou audítora SKAu a asistentkou daňového poradcu SKDP. Od roku 2004 prešla do spoločnosti SLOVNAFT, a.s, kde pracovala ako interný audítor, viedla oddelenie interného auditu a viedla projekt vyčlenenia odštepného závodu teplárne do samostatnej dcérskej spoločnosti CM European Power Slovakia pre oblasť financií. Vo vyčlenenej spoločnosti pôsobila ako finančná riaditeľka do roku 2009, kedy sa stala riaditeľkou oddelenia Plán a kontroling pre Skupinu Slovnaft.

Ing. Júlia Košíková je prokuristkou spoločnosti a okrem slovenského jazyka komunikuje s klientmi po anglicky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574021

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: julia.kosikova@taxadvisory.sk

Jarmila Bednárová, mzdová účtovníčka

Spracovaniu miezd a personalistiky, zastupovaniu zamestnávateľa pred štátnymi inštitúciami a príprave podkladov pre účtovníctvo sa venuje posledných viac ako 20 rokov. Jej znalosti, skúsenosti a vedomosti v prepojení s praktickým logickým úsudkom, analytickými schopnosťami a výbornou pamäťou poskytuje našim klientom vysoko kvalitné služby. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí po nemecky a anglicky.

Kontact

Tel.: 00421/2/50571096

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: jarmila.bednarova@taxadvisory.sk

Zuzana Bokorová, účtovníčka

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave odbor aplikovaná ekonómia. Už počas štúdia pracovala ako senior účtovník, neskôr získala vedomosti a prax aj zo mzdovej a personálnej oblasti. Je precízna a spoľahlivá. V našej spoločnosti sa venuje veľkej nadnárodnej firme. Ovláda anglický a ruský jazyk.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574018

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: zuzana.bokorova@taxadvisory.sk

Zuzana Fegyveresová, mzdová účtovníčka a účtovníčka

Má dlhoročné skúsenosti s ekonomikou firmy, personalistikou, mzdovým a finančným účtovníctvom. Je prezícna odborníčka, na ktorú sa dá v každom ohľade spoľahnúť. V našej spoločnosti sa špecializuje na vedenie miezd a personalistiku. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí aj po maďarsky (materinský jazyk), anglicky a nemecky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574020

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: zuzana.fegyveresova@taxadvisory.sk

Mgr. Blažena Gombíková, vedúca sekretariátu

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Už počas štúdia pracovala v administratíve na pozícii sekretárky a neskôr aj ako vedúca sekretariátu v štátnej správe  i v súkromnom sektore.

Je komunikatívna, zodpovedná a dôsledná. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí v ruskom a nemeckom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571090

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: blazena.gombikova@taxadvisory.sk

Monika Gubrická, účtovníčka

Je absolventkou gymnázia, dvojročného nadstavbového štúdia so zameraním na cestovný ruch a kurzov podvojného účtovníctva. Od roku 1995 pracovala ako účtovník so zameraním na podvojné účtovníctvo v niekoľkých veľkých firmách. Ovláda účtovanie v systéme SAP a má skúsenosti so zaškoľovaním nových pracovníkov. Je zodpovedná a spoľahlivá. U nás sa venuje účtovaniu nadnárodnej obchodnej spoločnosti. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí anglicky, nemecky a rusky.

Kontact

Tel.: 00421/2/50571094

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: monika.gubricka@taxadvisory.sk

Ing. Jaroslav Harvan, účtovník

Ing. Jaroslav Harvan sa hneď po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2005 venoval účtovníctvu a dnes má bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Ing. Jaroslav Harvan sa venuje najmä obchodným a dopravným spoločnostiam, ako aj investičným a developerským spoločnostiam podnikajúcim v oblasti nehnuteľností.

Ing. Jaroslav Harvan je pripravený komunikovať s klientmi okrem slovenského i v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571983

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: jaroslav.harvan@taxadvisory.sk

Iveta Homolová, asistentka vedenia spoločnosti

Je absolventkou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Od skončenia školy pracovala najmä ako asistentka vedenia spoločnosti, prevažne pre rakúske spoločnosti. V Henkel Slovensko pôsobila dva roky ako odborný poradca pre nemecky hovoriacich klientov. Nemecký jazyk ovláda na pokročilej úrovni, nerobí jej problém tlmočenie ani preklad.

Kontact

Tel.: 00421/2/50571090

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: iveta.homolova@taxadvisory.sk

Mária Jurišová, účtovníčka

Je absolventkou strednej ekonomickej školy. Od roku 1992 pracuje ako účtovníčka. Má skúsenosti zo súkromnej firmy v oblasti účtovníctva a miezd, účtovníctvo viedla v obchodnej aj výrobnej spoločnosti. Má bohaté skúsenosti v oblasti poľnohospodárskej výroby. K bohatým skúsenostiam pridáva pracovitosť, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a vysokú odbornú profesionalitu. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50573501

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: maria.jurisova@taxadvisory.sk

Ing. Zlata Kravská, účtovníčka

Je absolventkou vysokej školy ekonomickej. Účtovnícke služby poskytuje od roku 1993 rôznym obchodným spoločnostiam. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti podvojného účtovníctva a miezd, ktoré získala hlavne v niekoľko ročnej pozícii hlavnej účtovníčky vo veľkom medzinárodnom koncerne, zaoberajúcim sa výskumom a výrobou vlastných ropných produktov a poskytovaním služieb v oblasti ochrany životného prostredia. Vysoká odbornosť a profesionalita je sprevádzaná, zodpovednosťou, precíznosťou, dôslednosťou a húževnatosťou.

Kontact

Tel.: 00421/2/50573505

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: zlata.kravska@taxadvisory.sk

Veronika Kubalcová, účtovníčka

Veronika Kubalcová je absolventka Obchodnej akadémie v Trnave a ako účtovníčka pracuje od 2017. Venuje sa podvojnému účtovníctvu. Má skúsenosti s účtovaním správcovských spoločností, reklamných agentúr, eventových agentúr a cestovných kancelárií. Je komunikatívna, precízna, samostatná a spoľahlivá. Vďaka schopnosti chápania širších súvislostí vie klientom poradiť pri podnikaní v rôznych situáciách. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí anglicky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571095

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: veronika.kubalcova@taxadvisory.sk

Ing. Alena Ondrášová, účtovníčka

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Má bohaté skúsenosti so samostatným a komplexným spracovaním účtovníctva a miezd malých a stredných firiem keďže niekoľko rokov pracovala ako SZČO. V našej spoločnosti vedie účtovníctvo pre obchodné spoločnosti, prenajímajúce vlastné nehnuteľnosti, zaoberajúce sa výrobou elektrickej energie alternatívnymi zdrojmi, poradenské služby v realitách a v IT službách. Jej prednosťami sú samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a ochota pomáhať. Dohovorí sa nemecky a rusky.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50574008

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: alena.ondrasova@taxadvisory.sk

Renáta Vávrová, účtovníčka

Má dlhoročné skúsenosti s komplexným spracovaním podvojného, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Od roku 1997 pracuje ako účtovníčka pre rôzne obchodné spoločnosti. Je pracovitá, spoľahlivá, zodpovedná, precízna. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v nemeckom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50573501

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: renata.vavrova@taxadvisory.sk

Denisa Zaťková, účtovníčka

V pozícii účtovníčky pracuje od r. 1997. Má bohaté skúsenosti v oblasti účtovania leteckej dopravy a obchodných firiem. Od roku 2014 sa venuje aj firmám pôsobiacim na finančných trhoch a poskytujúcich služby správy alternatívnych investičných fondov. Dohovorí sa v anglickom jazyku.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571085

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: denisa.zatkova@taxadvisory.sk

Ing. Dana Žáková Podrimavská, účtovníčka

Vysokú školu ukončila v roku 2009. Ako účtovníčka pracuje od roku 2005. Skúsenosti má prevažne s obchodnými spoločnosťami zameranými na poskytovanie služieb a obchodnými centrami. Je komunikatívna, precízna a promptná. Dohovorí sa aj v anglickom jazyku. U nás má na starosti spoločnosti zamerané na poskytovanie cezhraničných služieb a spoločnosti prenajímajúce vlastné nehnuteľnosti.

Kontakty

Tel.: 00421/2/50571089

Fax: 00421/2/50571983

e-mail: dana.podrimavska@taxadvisory.sk