Tax Advisory, k.s. poskytuje poradenské služby okrem slovenského aj v nemeckom a anglickom jazyku.
  • zabezpečenie založenia spoločností so sídlom v SR,
  • poskytujeme sídlo pre spoločnosti našich klientov,
  • kontrola správnosti a úplnosti firemnej dokumentácie a používaných interných postupov s požiadavkami Obchodného zákonníka,
  • zabezpečujeme komplexné služby pri firemných kombináciách (zlúčenie, splynutie, rozdelenie a pod.),
  • spolupracujeme pri financovaní projektov našich klientov,
  • optimalizujeme firemné štruktúry a systém riadenie spoločnosti,
  • spolupracujeme pri likvidácii firiem,
  • správa a inkaso pohľadávok,
  • poskytujeme komplexné služby v oblasti treasury – riadenie likvidity, príprava cash flow forecastov, kredit manažment