OŠETROVNÉ, NEMOCENSKÉ, PRÍSPEVOK NA UDRŽANIE PRACOVNÉHO MIESTA

Ošetrovné

Zriaďuje sa ošetrovné pre rodičov pri mimoriadnej situácii, na ktorý má nárok každý rodič dieťaťa vo veku do 11 rokov počas celej doby zatvorenia školy. Rodičia dieťaťa so ZŤP budú mať nárok na ošetrovné do veku dieťaťa 18 rokov.

Nemocenské v karanténe

Zavádza sa vyplácanie nemocenskej dávky od prvého dňa práceneschopnosti Sociálnou poisťovňou vo výške 55 % vymeriavacieho základu.

Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta

Zamestnávatelia, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, alebo z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek či problémov s dodávkami tovaru zo strany dodávateľov, budú môcť požiadať o tento druh príspevku. Príspevok má pomôcť pri udržaní zamestnanosti. Obdobnú možnosť získania príspevku budú mať aj SZČO.