Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Mzdy
a personalistika

diskrétnosť a presnosť

Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Podnikateľské poradenstvo a projektový management

riešenia navrhujeme aj riadime ich realizáciu

Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Daňové poradenstvo

diskrétnosť a presnosť

rozsah ponúkaných
služieb

Administratívne
služby

Zriadenie
sídla

na adrese Tax Advisory, k. s.

Zriadenie
sídla

na adrese Tax Advisory, k. s.v

Preberanie zásielok

v mene klientov

Preberanie zásielok

v mene klientov

Realizácia bankového

a platobného styku

Realizácia bankového

a platobného styku

Realizácia úhrad

miezd a súvisiacich platieb z nášho osobitného účtu

Realizácia úhrad

miezd a súvisiacich platieb z nášho

osobitného účtu

Zastupovanie

pred daňovým úradom a ostatnými štátnymi inštitúciami

Zastupovanie

pred daňovým úradom
a ostatnými štátnymi inštitúciami

Spravovanie

elektronickej schránky podnikateľov pre doručovanie správ od orgánov verenej správy

Spravovanie

elektronickej schránky podnikateľov pre doručovanie správ od orgánov verenej správy

Zakladanie
firiem

Zakladanie
firiem

Likvidácie
firiem

Likvidácie
firiem

Služby
sekretariátu

Služby
sekretariátu

Ing. Miroslav Bednár

je certifikovaným daňovým poradcom a členom
Slovenskej komory daňových poradcov, pripravený poskytovať
daňové poradenstvo v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku.

Sme Tax Advisory, k. s. – univerzálna poradenská firma.

Začínali sme v roku 2008 ako daňovo-poradenská a účtovná kancelária. Po 12. rokoch činnosti sa spektrum našich služieb rozrástlo o ďalšie – a to nielen v ekonomickej oblasti. Dnes našim klientom vieme pomôcť v oblasti účtovníctva, daní, controllingu, administratívy, obchodu, dovozu a distribúcie tovarov – vrátane pomoci pri ich prieniku na zahraničné trhy. Rozrástol sa aj náš tím – dnes v ňom máme 17 špecialistov na dane, účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, controlling, mzdy a personalistiku.

Od roku 2016 sme sa stali súčasťou siete poradenských firiem Adminex –platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám pri vstupe na zahraničné trhy. Klientom pri podnikaní ponúka široký rozsah medzinárodných riešení. Kancelárie Adminex prinášajú v mnohých krajinách sveta strategické riešenia s využitím medzinárodných vedomostí, globálnych analýz a lokálnych znalostí.

Naším cieľom je pomôcť klientom rásť – na tuzemskom i svetovom trhu. Naše skúsenosti, vedomosti a znalosti umožňujú klientom sústrediť sa na ich hlavný predmet podnikania a s dôverou nechať väčšinu administratívnych a ekonomicko-finančných činností – s ním spojených – na nás.

Pomáhame Vám rásť

Ing. Miroslav Bednár

je certifikovaným daňovým poradcom a členom
Slovenskej komory daňových poradcov, pripravený poskytovať
daňové poradenstvo v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku.

Ing. Miroslav Bednár

je certifikovaným daňovým poradcom a členom
Slovenskej komory daňových poradcov, pripravený poskytovať
daňové poradenstvo v slovenskom,
nemeckom a anglickom jazyku.

Sme Tax Advisory, k. s. – univerzálna poradenská firma.

Začínali sme v roku 2008 ako daňovo-poradenská a účtovná kancelária. Po 12. rokoch činnosti sa spektrum našich služieb rozrástlo o ďalšie – a to nielen v ekonomickej oblasti. Dnes našim klientom vieme pomôcť v oblasti účtovníctva, daní, controllingu, administratívy, obchodu, dovozu a distribúcie tovarov – vrátane pomoci pri ich prieniku na zahraničné trhy. Rozrástol sa aj náš tím – dnes v ňom máme 17 špecialistov na dane, účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, controlling, mzdy a personalistiku.

Od roku 2016 sme sa stali súčasťou siete poradenských firiem Adminex –platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám pri vstupe na zahraničné trhy. Klientom pri podnikaní ponúka široký rozsah medzinárodných riešení. Kancelárie Adminex prinášajú v mnohých krajinách sveta strategické riešenia s využitím medzinárodných vedomostí, globálnych analýz a lokálnych znalostí.

Naším cieľom je pomôcť klientom rásť – na tuzemskom i svetovom trhu. Naše skúsenosti, vedomosti a znalosti umožňujú klientom sústrediť sa na ich hlavný predmet podnikania a s dôverou nechať väčšinu administratívnych a ekonomicko-finančných činností – s ním spojených – na nás.

Pomáhame Vám rásť

Certifikáty

Portfólio

Tax Advisory, k. s. poskytuje komplexné

ekonomicko-administratívne služby.

K širokému spektru našich zákazníkov patria napríklad:

medzinárodná prepravnú spoločnosť,

ktorá má v Slovenskej republike

cca. 120 kamiónov a 180 zamestnancov

spoločnosť vyrábajúca a dodávajúca automatické, robotické a výrobné zariadenia

pre VW, Audi, BMW, Mondelez …, so 60. stálymi a mnohými

príležitostnými zamestnancami v čase realizácie dodávky

spoločnosť budujúca elektráreň v jednej z bývalých

krajín Sovietskeho zväzu,

stavebné spoločnosti

developerská spoločnosť,

ktorá sa špecializuje na výstavbu

a prevádzku logistických centier

spoločnosť vyrábajúca priemyselné

spojky a ďalšie zariadenia

s cca 100 zamestnancami

firmy poskytujúce služby

napr. v oblasti softvérových služieb,

obchodného sprostredkovania a pod.

veľkoobchodné firmy, ku ktorým

patrí i firma dodávajúca

komplexné CNC stroje a linky

firmy prenajímajúce

vlastné i cudzie

nehnuteľnosti

firmy pôsobiace na finančných trhoch

a poskytujúce služby správy

alternatívnych investičných fondov

prevádzkovatelia

fotovoltaických

elektrární

spoločnosť poskytujúca inštalácie,

údržbu a dodávky výrobkov v oblasti

recyklačného priemyslu a biomasy

dodávateľ

medicínskych

zariadení

veľa ďalších klientov

prevažne so

zahraničným kapitálom.

Aktuality

FIKCIA UKONČENIA PANDÉMIE DŇOM 30.09.2020

30 septembra 2020|0 Comments

Dňa 22. septembra 2020 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa na účely správy daní, ale aj ostatných daňových zákonov, určila fikcia ukončenia pandémie na 30. september 2020. Pre všetky povinnosti, ktoré majú daňové