ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020

– zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk

– veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR majú povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria. Cudzinci povolený vstup do SR nemajú.

– povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Osoby vracajúce sa zo zahraničia majú 2 možnosti:
1. buď budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti,
2. alebo budú v karanténe v na to vyhradených zariadeniach.
Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.
– od pondelka 16.3.2020 sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní,
– zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
– obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
– zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
– zatvorenie kultúrnych zariadení,
– v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
– obmedzenie otváracích hodín na úradoch