Obmedzenia na hraniciach Slovenskej republiky boli dnešným dňom s niektorými krajinami ukončené.

Súčasná priaznivá epidemiologická situácia na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a v Maďarsku sa vyvinula, tak že všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa v týchto krajinách môžu vstúpiť na územie Slovenskej Republiky bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID 19.