Núdzový stav

Dňa 13.6.2020 núdzový stav na území slovenskej republiky skončil, avšak mimoriadna situácia naďalej pretrváva.