Spotrebu PHL stanovenú údajmi v osvedčení o evidencii alebo z technického preukazu je možné zvýšiť až o 20 %, čím sa zreálňuje skutočná spotreba PHL a ich uznanie za daňový výdavok.

Naďalej platí, že ak sa skutočná spotreba pohonných látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam táto spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným výrobcom, zástupcom výrobcu na území SR alebo autorizovanou organizáciou);

V platnosti ostávajú aj ostatné dva spôsoby preukazovania spotreby PHL:

  1. a) na základe údajov z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel podľa skutočnej spotreby PHL alebo
  2. b) paušálom vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL zodpovedajúceho stavu tachometra za zdaňovacie obdobie.

Spotreba PHL pre nákladné automobily a pracovné mechanizmy sa preukazuje na základe internej smernice o spôsobe a určení výšky potreby PHL.