Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu.

Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu

V zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí, sú detailne definované všetky podmienky pre získanie dotácie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 1.12.2022
  • Dátum uzavretia výzvy: 22.12.2022

 

Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť podnik, ktorý má odberné miesto na území Slovenskej republiky.

Výzva sa vzťahuje na obdobie od 1.8.2022 do 30.09.2022 na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a plynu.

Viac detailov nájdete na :

https://energodotacie.mhsr.sk/

https://energodotacie.mhsr.sk/files/Vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie.pdf