Finančná správa pripravila novú verziu aktuálneho vzoru kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH), ktorý bude k dispozícii od 1. júla tohto roka.

Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

Nový formulár bude možné podať od 1. júla 2023, a to za zdaňovacie obdobia 07/2023, resp. tretí kvartál 2023.

V tejto súvislosti informujeme, že za zdaňovacie obdobie jún 2023, resp. druhý kvartál 2023 sa bude podávať kontrolný výkaz ešte na vzore s označením KVDPHv21, vrátane prípadných dodatočných KV podaných za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr 30. júna 2023.

Viac informácií v PDF