S účinnosťou od 01. júla 2023 sa v SR zjednocuje povolená výška platby v hotovosti na 15.000 euro pre všetky subjekty. Zakázané sú platby v hotovosti, ktoré prevyšujú 15.000 euro.

V tejto súvislosti ešte dopĺňame, že v súčasnom období sa obmedzenie platieb v hotovosti neuplatňuje. Dôvodom je skutočnosť, že v SR sú aktuálne vyhlásené 2 mimoriadne situácie. Až do ich ukončenia sa obmedzenie platieb v hotovosti neuplatňuje.