S účinnosťou od 1. augusta 2023 došlo k zrušeniu zdanenia hospodárskeho výsledku vykázaného zahraničnou kontrolovanou spoločnosťou (tzv. CFC rules) u fyzických osôb.

Tí, ktorí už stihli priraditeľný hospodársky výsledok kontrolovanej zahraničnej spoločnosti zdaniť, majú z tohto dôvodu preplatok na dani.