Controlling

definition of reporting standards and reporting systems

  • riadenie a kontrola činností plánovania, kontrolingu a alokácie zdrojov s cieľom maximalizovať podnikateľskú hodnotu spoločnosti vzhľadom na jej strategické ciele,

  • tvorba, rozvoj a prevádzkovanie podnikateľského a ročného plánovacieho a reportingového systému,

  • tvorba a aktualizovanie systému a procesu aktualizovaných forecastov počas roka,

  • príprava reportov pre vedenie spoločnosti a materskej spoločnosti,

  • vytvorenie a rozvoj systému KPI spoločnosti a štandardných analytických postupov,

  • koordinovanie činnosti benchmarkingu vzťahujúceho sa na finančné výkony a ich nákladovo efektívne prevádzkovanie

  • harmonizácia a príprava plánovaného hospodárenia v oblasti riadenia a služieb a rozvoja projektov zvyšujúcich podnikateľskú hodnotu a spätná väzba so stanovenými požiadavkami riadenia výkonnosti,

  • tvorba a prevádzkovanie reportingového systému ľudských zdrojov v súlade s reportingovým systémom spoločnosti.

News

Tax reliability index

June 9th 2021|0 Comments

Pursuant to amendment to Act No. 530/2003 Coll. on Tax Administration (Tax Procedure Code), we would like to inform you about the institution of the "tax reliability index". The tax reliability index evaluates a

Tax news

March 10th 2021|0 Comments

Changes in relation to certain tax obligations. The taxpayer shall not be levied interest for the non-payment of tax, the difference between the tax or the tax advance, which became due in the period