Mzdy
a personalistika

diskrétnosť a presnosť

Mzdy predstavujú najcitlivejšiu oblasť našich služieb. K spracovaniu miezd pristupujeme s diskrétnosťou a presnosťou v komunikácii. Naše mzdové účtovníčky ručia za správnosť spracovaných miezd, odvodov a daní. Vďaka svojim znalostiam v príslušnej legislatíve sú pripravené poradiť našim klientom v oblasti HR, v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, ako aj v oblasti pracovného práva. A to všetko v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku. Naši klienti a ich zamestnanci dostávajú všetky výstupy z oblasti miezd v elektronickej forme.
Zabezpečujeme aj úhradu miezd z nášho účtu. Takáto komplexná služba je ďalším krokom k zabezpečeniu vašich citlivých údajov.

Kontaktujte nás.
Mám záujem o odber aktualít.

 • Kontrola a oprava podkladov prijatých od klienta

 • Výpočet čistej mzdy, príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie

 • Kalkulácia dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Príprava podkladov pre účtovanie miezd

 • Príprava platobných príkazov k mzdám

 • Zasielanie elektronických výplatných pások zamestnancom

 • Vypracovanie a podávanie štatutárnych výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní, ako aj správcovi dane

 • Realizácia platieb čistých miezd, odvodov aj daní z nášho bankového účtu

 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov na jednotlivých inštitúciách

 • Príprava potvrdení o príjme, ako aj ročných zúčtovaní dane

 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby

 • Zabezpečenie A1

 • Prihlasovanie zahraničných pracovníkov

 • Spolupráca so zahraničnými inštitúciami v prípade vyslaných zamestnancov

 • Komunikácia so všetkými relevantnými úradmi v mene klienta

 • Vypracovanie štatistických hlásení

 • Vypracovanie špecifických reportov

 • Konzultácie k zamestnávaniu zamestnancov, pracovné právo, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení

 • Konzultácie k expatriotom

Aktuality

Obojsmerná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

2 novembra 2021|0 Comments

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov ďalšie opatrenie, ktoré im uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. Po novom sa už od 1.1. 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej správy uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale

Režim na hraniciach s účinnosťou od 15.10.2021.

13 októbra 2021|0 Comments

Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe na SR povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku.Pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa karanténa končí uplynutím 10. Dňa. Karanténa sa končí aj