Vedenie účtovníctva
a účtovné poradenstvo

skúsený tím odborníkov

Účtovníctvo našich klientov spracovávajú výhradne skúsené, vysoko vzdelané odborne zdatné účtovníčky, nie asistentky. Vďaka tomu poskytujeme našim zákazníkom nielen výkazy, ale aj odborný názor a kvalifikované upozornenia a odporúčania. Naše účtovníčky komunikujú v nemeckom, anglickom, ruskom a slovenskom jazyku. Vyberieme vám tú najvhodnejšiu účtovníčku s ohľadom na zameranie vašej spoločnosti a jazykové znalosti. Našim klientom poskytujeme zrozumiteľné výstupy z účtovníctva v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku. Vyberieme vám tú najvhodnejšiu účtovníčku s ohľadom na zameranie vašej spoločnosti a jazykové znalosti.

Kontaktujte nás.
Mám záujem o odber aktualít.

  • Vedenie účtovníctva malých a stredných firiem

  • Vedenie evidencie DPH

  • Analýza a posúdenie predložených dokladov, spätná väzba klientovi

  • Vypracovanie ročných účtovných závierok, mesačných výkazov a hlásení pre banky a inštitúcie

  • Poskytovanie usmernení a upozornení k úprave legislatívy a Vašim povinnostiam

  • Vypracovanie, kontrola a zúčtovanie cestovných príkazov

  • Účtovné poradenstvo

  • Kontrola, rekonštrukcia a revízia účtovníctva

  • Vedenie účtovníctva vzdialene v software klienta

  • Vedenie účtovníctva u klienta

Aktuality

Zvýšenie súm stravného od 1.10.2023

23 októbra 2023|0 Comments

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 22.9.2023 vydalo nové opatrenie 368/2023 Z. z. o sumách stravného, ktoré mení sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma a ruší pôvodné opatrenie, ktoré bolo účinné od

Zrušenie pravidiel zdanenia hospodárskeho výsledku vykázaného zahraničnou kontrolovanou spoločnosťou u fyzických osôb

14 júla 2023|0 Comments

S účinnosťou od 1. augusta 2023 došlo k zrušeniu zdanenia hospodárskeho výsledku vykázaného zahraničnou kontrolovanou spoločnosťou (tzv. CFC rules) u fyzických osôb. Tí, ktorí už stihli priraditeľný hospodársky výsledok kontrolovanej zahraničnej spoločnosti zdaniť, majú

Novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti

14 júla 2023|0 Comments

S účinnosťou od 01. júla 2023 sa v SR zjednocuje povolená výška platby v hotovosti na 15.000 euro pre všetky subjekty. Zakázané sú platby v hotovosti, ktoré prevyšujú 15.000 euro. V tejto súvislosti ešte