Vedenie účtovníctva
a účtovné poradenstvo

skúsený tím odborníkov

Účtovníctvo našich klientov spracovávajú výhradne skúsené, vysoko vzdelané odborne zdatné účtovníčky, nie asistentky. Vďaka tomu poskytujeme našim zákazníkom nielen výkazy, ale aj odborný názor a kvalifikované upozornenia a odporúčania. Naše účtovníčky komunikujú v nemeckom, anglickom, ruskom a slovenskom jazyku. Vyberieme vám tú najvhodnejšiu účtovníčku s ohľadom na zameranie vašej spoločnosti a jazykové znalosti. Našim klientom poskytujeme zrozumiteľné výstupy z účtovníctva v slovenskom, nemeckom aj anglickom jazyku. Vyberieme vám tú najvhodnejšiu účtovníčku s ohľadom na zameranie vašej spoločnosti a jazykové znalosti.

Kontaktujte nás.
Mám záujem o odber aktualít.

  • Vedenie účtovníctva malých a stredných firiem

  • Vedenie evidencie DPH

  • Analýza a posúdenie predložených dokladov, spätná väzba klientovi

  • Vypracovanie ročných účtovných závierok, mesačných výkazov a hlásení pre banky a inštitúcie

  • Poskytovanie usmernení a upozornení k úprave legislatívy a Vašim povinnostiam

  • Vypracovanie, kontrola a zúčtovanie cestovných príkazov

  • Účtovné poradenstvo

  • Kontrola, rekonštrukcia a revízia účtovníctva

  • Vedenie účtovníctva vzdialene v software klienta

  • Vedenie účtovníctva u klienta

Aktuality

Overovanie účtovnej závierky audítorom

18 júna 2021|0 Comments

Vážení partneri, V nadväznosti na novelu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve by sme Vás radi informovali o zmenách v povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom. Podľa novely zákona po splnení podmienok musia mať overenú

Index daňovej spoľahlivosti

9 júna 2021|0 Comments

V nadväznosti na zmeny zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) by sme Vás radi informovali o inštitúte „indexu daňovej spoľahlivosti“. Index daňovej spoľahlivosti hodnotí daňový subjekt na základe plnenia si jeho

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnancov

4 mája 2021|0 Comments

Pri určení výšky finančného príspevku na stravovanie sa vychádza z hodnoty stravovacej poukážky, ktorú zamestnancovi zamestnávateľ poskytoval, alebo ktorú naďalej poskytuje tým zamestnancom, ktorí si finančný príspevok nevybrali. Suma finančného príspevku na stravovanie by