VLÁDNY BALÍK OPATRENÍ 30.03.2020

  1. Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.
  2. Príspevky pre živnostníkov sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté poklesom tržieb. Pri poklese 20 percent to bude 180 eur, pri poklese 40 percent 300 eur, pri poklese 60 percent 420 eur a pri poklese 80 percent 540 eur.
  3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov mesačne.
  4. Pre zamestnancov v karanténe a na OČR, bude hradených po celú dobu 55 percent z ich hrubej mzdy.
  5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.
  6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.
  7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.