Poskytnuté príspevky, ako aj prepočet príspevkov na pracovné miesta sa zvyšujú na zamestnanca na 80% z celkovej ceny práce zamestnávateľa, čo znamená, že príspevky uhradia aj časť odvodov na strane zamestnávateľa.

  • Znamená to, že pri poklese tržieb o 80% bude mat zamestnávateľ príspevok na zamestnanca v sume 810 euro namiesto predošlých 540 euro.

  • Pri tzv. tzv. kurzarbeite sa zvyšuje limit mesačného čerpania na 1100 eur a znovu to bude vypočítavané z celkovej ceny práce

  • Žiadosti budú ľudia môcť posielať od začiatku novembra na www.pomahameludom.sk a príspevky budú nadobúdateľné už za obdobie október 2020.

  • Aby zamestnávateľ získal zvýšený príspevok na zamestnanca bude musieť podpísať dodatky s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak niekto bude žiadať prvýkrát, tak to bude potrebné urobiť cez elektronickú schránku.

  • Ministerstvo dopravy zaviedlo aj príspevok pre reštaurácie, hotely a podobne, ak im poklesli tržby o viac ako 40% v porovnaní s rokom 2019. Tento príspevok bude od 4%do 10% z obratu príslušného mesiaca v závislosti od poklesu tržieb. Príspevok je možné žiadať aj spätne od 1.4.2020.

Viac informácii môžete nájsť na https://www.vlada.gov.sk//vlada-predstavila-prvu-pomoc-obsahuje-covidovy-priplatok-aj-zvysenu-pomoc/