Vážení partneri,

Radi by sme Vás informovali o aktuálnych karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Všetky osoby, ktoré od 17. februára 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarsku konfederáciu alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

  1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
  3. u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.

Všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí.

Výnimku z izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení majú osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Švajčiarskej konfederácie alebo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

  • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky,
  • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce.

Ďalej sú udelené výnimky pre pendlerov za špecifických podmienok, vodičov, osoby starajúce sa o blízkych príbuzných a študentov.

Viac informácií o výnimkách nájdete vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 64/2021 zo dňa 12. februára 2021.