Opätovne upozorňujeme, že novela zákona o DPH s účinnosťou od 01.01.2023 zavádza povinnosť opravy základu dane v prípade, ak nedošlo k úhrade faktúry do 100 dní od jej splatnosti. V dôsledku tejto úpravy v prípade, ak si platiteľ dane uplatní odpočítanie dane na vstupe z faktúry a faktúru neuhradí ani 100 dní od jej splatnosti, je povinný odpočítanú daň vrátiť. Túto povinnosť je nutné zohľadniť už v daňovom priznaní za január 2023, podanom do 25.02.2023. Povinnosť opravy základu dane sa totiž vzťahuje už na neuhradené faktúry, u ktorých uplynie 100 dní odo dňa splatnosti 1.1.2023 a neskôr – teda dodávky tovarov a služieb realizované v roku 2022.

Zákon zároveň umožňuje opraviť opravenú odpočítanú DPH v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úhrade faktúry.