Náš tím

Ing. Miroslav Bednár

manager, daňový poradca
tel : +421 2 5057 4021
mobil: +421 903 702 319

miroslav.bednar@taxadvisory.sk

Daňový partner Tax Advisory, k.s., Ing. Miroslav Bednár od roku 1991 až do roku 2001 pracoval v rôznych pozíciách učtárne, finančného oddelenia a managementu obchodných spoločností, prevažne v oblasti obchodu s autami a autosúčiastkami. Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom, členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do leta roku 2007 bol spolupracovníkom slovenskej kancelárie – člena medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovníckej siete Grant Thornton, kde počas viac ako 5 rokov pracoval v pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu. Pre klientov, predovšetkým z Rakúska a Nemecka, riešil problematiku slovenského a medzinárodného zdaňovania v oblasti priamych i nepriamych daní. Ing. Miroslav Bednár poskytuje poradenstvo okrem slovenského i v nemeckom a anglickom jazyku.

Ing. Júlia Košíková

prokuristka, controllerka, interná audítorka
tel : +421 2 5057 4021
mobil : +421 905 556 428

julia.kosikova@taxadvisory.sk

Po ukončení Ekonomickej univerzity pracovala vo finančnom audite a v oblasti spracovania účtovníctva, spracovania miezd a poskytovania podnikateľského poradenstva. Od roku 2002 je asistentkou audítora SKAu a asistentkou daňového poradcu SKDP. Od roku 2004 prešla do spoločnosti SLOVNAFT, a.s, kde pracovala ako interný audítor, viedla oddelenie interného auditu a viedla projekt vyčlenenia odštepného závodu teplárne do samostatnej dcérskej spoločnosti CM European Power Slovakia pre oblasť financií. Vo vyčlenenej spoločnosti pôsobila ako finančná riaditeľka do roku 2009, kedy sa stala riaditeľkou oddelenia Plán a controlling pre Skupinu Slovnaft.

Ing. Júlia Košíková je prokuristkou spoločnosti a okrem slovenského jazyka komunikuje s klientmi po anglicky.

 

Jarmila
Bednárová

mzdový účtovník
tel : +421 2 5057 1096
jarmila.bednarova@taxadvisory.sk

Spracovaniu miezd a personalistiky, zastupovaniu zamestnávateľa pred štátnymi inštitúciami a príprave podkladov pre účtovníctvo sa venuje posledných viac ako 20 rokov. Jej znalosti, skúsenosti a vedomosti v prepojení s praktickým logickým úsudkom, analytickými schopnosťami a výbornou pamäťou poskytuje našim klientom vysoko kvalitné služby. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí po nemecky a anglicky.

Bc. Zuzana Bokorová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 4018

zuzana.bokorova@taxadvisory.sk

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave odbor aplikovaná ekonómia. Už počas štúdia pracovala ako senior účtovník, neskôr získala vedomosti a prax aj zo mzdovej a personálnej oblasti. Je precízna a spoľahlivá. V našej spoločnosti sa venuje veľkej nadnárodnej firme. Ovláda anglický a ruský jazyk.

Zuzana Fegyveresová

mzdová účtovníčka a účtovníčka

tel : +421 2 5057 4020
zuzana.fegyveresova@taxadvisory.sk

Má dlhoročné skúsenosti s ekonomikou firmy, personalistikou, mzdovým a finančným účtovníctvom. Je prezícna odborníčka, na ktorú sa dá v každom ohľade spoľahnúť. V našej spoločnosti sa špecializuje na vedenie miezd a personalistiku. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí aj po maďarsky (materinský jazyk), anglicky a nemecky.

Mgr. Blažena Gombíková

vedúca sekretariátu
tel : +421 2 5057 1090
blazena.gombikova@taxadvisory.sk
Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Už počas štúdia pracovala v administratíve na pozícii sekretárky a neskôr aj ako vedúca sekretariátu v štátnej správe i v súkromnom sektore.

Je komunikatívna, zodpovedná a dôsledná. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí v ruskom a nemeckom jazyku.

Ing. Jaroslav
Harvan

účtovník
tel : +421 2 5057 1983
jaroslav.harvan@taxadvisory.sk

Ing. Jaroslav Harvan sa hneď po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2005 venoval účtovníctvu a dnes má bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Ing. Jaroslav Harvan sa venuje najmä obchodným a dopravným spoločnostiam, ako aj investičným a developerským spoločnostiam podnikajúcim v oblasti nehnuteľností.Ing. Jaroslav Harvan je pripravený komunikovať s klientmi okrem slovenského i v anglickom jazyku.

Veronika
Kubalcová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 1095
veronika.kubalcova@taxadvisory.sk

Veronika Kubalcová je absolventka Obchodnej akadémie v Trnave a ako účtovníčka pracuje od 2017. Venuje sa podvojnému účtovníctvu. Má skúsenosti
s účtovaním správcovských spoločností, reklamných agentúr, eventových agentúr a cestovných kancelárií. Je komunikatívna, precízna, samostatná a spoľahlivá. Vďaka schopnosti chápania širších súvislostí vie klientom poradiť pri podnikaní v rôznych situáciách. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí anglicky.

Mária
Jurišová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 3501
maria.jurisova@taxadvisory.sk

Je absolventkou strednej ekonomickej školy. Od roku 1992 pracuje ako účtovníčka. Má skúsenosti zo súkromnej firmy v oblasti účtovníctva a miezd, účtovníctvo viedla v obchodnej aj výrobnej spoločnosti. Má bohaté skúsenosti v oblasti poľnohospodárskej výroby. K bohatým skúsenostiam pridáva pracovitosť, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a vysokú odbornú profesionalitu. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v anglickom jazyku.

Ing. Zlata
Kravská

účtovníčka
tel : +421 2 5057 3505
zlata.kravska@taxadvisory.sk

Je absolventkou vysokej školy ekonomickej. Účtovnícke služby poskytuje od roku 1993 rôznym obchodným spoločnostiam. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti podvojného účtovníctva a miezd, ktoré získala hlavne v niekoľko ročnej pozícii hlavnej účtovníčky vo veľkom medzinárodnom koncerne, zaoberajúcim sa výskumom a výrobou vlastných ropných produktov a poskytovaním služieb v oblasti ochrany životného prostredia. Vysoká odbornosť a profesionalita je sprevádzaná, zodpovednosťou, precíznosťou, dôslednosťou a húževnatosťou.

Ing. Alena Ondrášová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 4008
alena.ondrasova@taxadvisory.sk

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Má bohaté skúsenosti so samostatným a komplexným spracovaním účtovníctva a miezd malých a stredných firiem keďže niekoľko rokov pracovala ako SZČO. V našej spoločnosti vedie účtovníctvo pre obchodné spoločnosti, prenajímajúce vlastné nehnuteľnosti, zaoberajúce sa výrobou elektrickej energie alternatívnymi zdrojmi, poradenské služby v realitách a v IT službách. Jej prednosťami sú samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a ochota pomáhať. Dohovorí sa nemecky a rusky.

Renáta
Vávrová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 3501
renata.vavrova@taxadvisory.sk

Má dlhoročné skúsenosti s komplexným spracovaním podvojného, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Od roku 1997 pracuje ako účtovníčka pre rôzne obchodné spoločnosti. Je pracovitá, spoľahlivá, zodpovedná, precízna. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v nemeckom jazyku.

Simon
Borsig

asistent daňového poradcu

tel : +421 2 5057 1090

simon.borsig@taxadvisory.sk

Po ukončení štúdia na gymnáziu, absolvoval štúdijné pobyty v Los Angeles a Londýne.
Svoje
ekonomické a právne znalosti nadobudol na Ekonomickej Univerzite. Má skúsenosti zo súkromného sektora v oblastí daní a personalistiky. K jeho pracovnému nasadeniu patrí dynamickosť, zodpovednosť a precíznosť. Simon Borsig je pripravený komunikovať s klientmi okrem slovenského i v anglickom jazyku.

Denisa
Zaťková

účtovníčka
tel : +421 2 5057 1085
denisa.zatkova@taxadvisory.sk

V pozícii účtovníčky pracuje od r. 1997. Má bohaté skúsenosti v oblasti účtovania leteckej dopravy a obchodných firiem. Od roku 2014 sa venuje aj firmám pôsobiacim na finančných trhoch a poskytujúcich služby správy alternatívnych investičných fondov. Dohovorí sa v anglickom jazyku.

Aktuality