Náš tím

Ing. Miroslav Bednár

manager, daňový poradca
tel : +421 2 5057 4021
mobil: +421 903 702 319

miroslav.bednar@taxadvisory.sk

Daňový partner Tax Advisory, k.s., Ing. Miroslav Bednár od roku 1991 až do roku 2001 pracoval v rôznych pozíciách učtárne, finančného oddelenia a managementu obchodných spoločností, prevažne v oblasti obchodu s autami a autosúčiastkami. Od roku 2002 je certifikovaným daňovým poradcom, členom Slovenskej komory daňových poradcov. Do leta roku 2007 bol spolupracovníkom slovenskej kancelárie – člena medzinárodnej audítorskej, daňovej a účtovníckej siete Grant Thornton, kde počas viac ako 5 rokov pracoval v pozícii vedúceho daňového oddelenia a prokuristu. Pre klientov, predovšetkým z Rakúska a Nemecka, riešil problematiku slovenského a medzinárodného zdaňovania v oblasti priamych i nepriamych daní. Ing. Miroslav Bednár poskytuje poradenstvo okrem slovenského i v nemeckom a anglickom jazyku.

Ing. Júlia Košíková

prokuristka, controllerka, interná audítorka
tel : +421 2 5057 4021
mobil : +421 905 556 428

julia.kosikova@taxadvisory.sk

Po ukončení Ekonomickej univerzity pracovala vo finančnom audite a v oblasti spracovania účtovníctva, spracovania miezd a poskytovania podnikateľského poradenstva. Od roku 2002 je asistentkou audítora SKAu a asistentkou daňového poradcu SKDP. Od roku 2004 prešla do spoločnosti SLOVNAFT, a.s, kde pracovala ako interný audítor, viedla oddelenie interného auditu a viedla projekt vyčlenenia odštepného závodu teplárne do samostatnej dcérskej spoločnosti CM European Power Slovakia pre oblasť financií. Vo vyčlenenej spoločnosti pôsobila ako finančná riaditeľka do roku 2009, kedy sa stala riaditeľkou oddelenia Plán a controlling pre Skupinu Slovnaft.

Ing. Júlia Košíková je prokuristkou spoločnosti a okrem slovenského jazyka komunikuje s klientmi po anglicky.

 

Zuzana Fegyveresová

mzdová účtovníčka a účtovníčka

tel : +421 2 5057 4020
zuzana.fegyveresova@taxadvisory.sk

Má dlhoročné skúsenosti s ekonomikou firmy, personalistikou, mzdovým a finančným účtovníctvom. Je prezícna odborníčka, na ktorú sa dá v každom ohľade spoľahnúť. V našej spoločnosti sa špecializuje na vedenie miezd a personalistiku. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí aj po maďarsky (materinský jazyk), anglicky a nemecky.

Mgr. Blažena Gombíková

vedúca sekretariátu
tel : +421 2 5057 1090
blazena.gombikova@taxadvisory.sk
Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Už počas štúdia pracovala v administratíve na pozícii sekretárky a neskôr aj ako vedúca sekretariátu v štátnej správe i v súkromnom sektore.

Je komunikatívna, zodpovedná a dôsledná. Okrem slovenského jazyka sa dohovorí v ruskom a nemeckom jazyku.

Ing. Jaroslav
Harvan

účtovník
tel : +421 2 5057 1983
jaroslav.harvan@taxadvisory.sk

Ing. Jaroslav Harvan sa hneď po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2005 venoval účtovníctvu a dnes má bohaté skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní. Ing. Jaroslav Harvan sa venuje najmä obchodným a dopravným spoločnostiam, ako aj investičným a developerským spoločnostiam podnikajúcim v oblasti nehnuteľností.Ing. Jaroslav Harvan je pripravený komunikovať s klientmi okrem slovenského i v anglickom jazyku.

Mária
Jurišová

účtovníčka
tel : +421 2 5057 3501
maria.jurisova@taxadvisory.sk

Je absolventkou strednej ekonomickej školy. Od roku 1992 pracuje ako účtovníčka. Má skúsenosti zo súkromnej firmy v oblasti účtovníctva a miezd, účtovníctvo viedla v obchodnej aj výrobnej spoločnosti. Má bohaté skúsenosti v oblasti poľnohospodárskej výroby. K bohatým skúsenostiam pridáva pracovitosť, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a vysokú odbornú profesionalitu. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v anglickom jazyku.

Ing. Zlata
Kravská

účtovníčka
tel : +421 2 5057 3505
zlata.kravska@taxadvisory.sk

Je absolventkou vysokej školy ekonomickej. Účtovnícke služby poskytuje od roku 1993 rôznym obchodným spoločnostiam. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti podvojného účtovníctva a miezd, ktoré získala hlavne v niekoľko ročnej pozícii hlavnej účtovníčky vo veľkom medzinárodnom koncerne, zaoberajúcim sa výskumom a výrobou vlastných ropných produktov a poskytovaním služieb v oblasti ochrany životného prostredia. Vysoká odbornosť a profesionalita je sprevádzaná, zodpovednosťou, precíznosťou, dôslednosťou a húževnatosťou.

Renáta
Vávrová

účtovníčka

tel : +421 2 5057 4009
renata.vavrova@taxadvisory.sk

Má dlhoročné skúsenosti s komplexným spracovaním podvojného, jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky. Od roku 1997 pracuje ako účtovníčka pre rôzne obchodné spoločnosti. Je pracovitá, spoľahlivá, zodpovedná, precízna. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v nemeckom jazyku.

Denisa
Zaťková

účtovníčka
tel : +421 2 5057 1085
denisa.zatkova@taxadvisory.sk

V pozícii účtovníčky pracuje od r. 1997. Má bohaté skúsenosti v oblasti účtovania leteckej dopravy a obchodných firiem. Od roku 2014 sa venuje aj firmám pôsobiacim na finančných trhoch a poskytujúcich služby správy alternatívnych investičných fondov. Dohovorí sa v anglickom jazyku.

Danuša
Spišeková

mzdová účtovníčka

tel : +421 2 5057 1096
danusa.spisekova@taxadvisory.sk

Má skúsenosti zo súkromnej firmy v oblasti účtovníctva a miezd. Spracovaniu miezd a personalistiky, zastupovaniu zamestnávateľa pred štátnymi inštitúciami a príprave podkladov pre účtovníctvo sa venuje posledných 20 rokov. K skúsenostiam pridáva vysokú koncentráciu na prácu, zodpovednosť, presnosť, svedomitosť a vysokú odbornú profesionalitu.

Katarína
Straková

sekretariát

tel : +421 2 5057 1090
katarina.strakova@taxadvisory.sk

Je absolventka SZŠ. Má pracovné skúsenosti z rôznych oblastí: administratívna podpora, zákaznícky servis, schvaľovanie finančného krytia klienta, kalkulácie krytia, overovanie finančného rizika, poistenie kreditného rizika, komunikácia s klientami zo SR i zahraničia. Je komunikatívna, flexibilná a zodpovedná. Dohovorí sa po maďarsky, rusky a anglicky.

Ivana
Cerovská

účtovníčka

tel : +421 2 5057 1095
ivana.cerovska@taxadvisory.sk 

Od roku 1991 pracovala ako účtovníčka pre obchodné spoločnosti pôsobiace v rôznych európskych štátoch a postupne sa orientovala na firmy v nemecky hovoriacich krajinách. Má dlhoročné skúsenosti s komplexným spracovaním podvojného účtovníctva. Je pracovitá, spoľahlivá, zodpovedná, precízna. Okrem slovenského jazyka komunikuje aj v nemeckom jazyku.

Lýdia
Špieszová

účtovníčka

tel : +421 2 5057 4008
lydia.spieszova@taxadvisory.sk

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Má bohaté skúsenosti so samostatným a komplexným spracovaním účtovníctva malých a stredných firiem. V našej spoločnosti vedie účtovníctvo pre obchodné spoločnosti, prenajímajúce vlastné nehnuteľnosti, zaoberajúce sa výrobou elektrickej energie alternatívnymi zdrojmi, poradenskými službami. Jej prednosťami sú samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a ochota pomáhať. Dohovorí sa anglicky a rusky.

Alica
Zboniaková

účtovníčka

tel : +421 2 5057 1089
alica.zboniakova@taxadvisory.sk

Ako účtovníčka pracuje od skončenia strednej ekonomickej školy v r.1996. Počas svojej praxe získala skúsenosti so samostatným a komplexným spracovaním podvojného a jednoduchého účtovníctva malých a stredných firiem. Svoju prácu vykonáva svedomito, zodpovedne a dôsledne. Dohovorí sa po anglicky, chorvátsky, srbsky a ukrajinsky.

Ingeborg
Medzihorská

účtovníčka

tel : +421 2 5057 4018
ingeborg.medzihorska@taxadvisory.sk

v roku 1988 absolvovala štúdium na VŠE Národohospodárskej fakulte, ktoré ukončila úspešne s červeným diplomom a Cenou ministra za celkový prospech počas štúdia. Účtovníctvu sa začala venovať od roku 1999 a špecializuje sa hlavne na oblasť podvojného účtovníctva. Jej schopnosť koncentrovať pozornosť na danú prácu je nadpriemerná, pri vysokej presnosti výkonu. Ovláda aktívne nemecky a rusky jazyk.

Dagmar
Záňová

účtovníčka

tel : +421 2 5057 3501
dagmar.zanova@taxadvisory.sk

Spracovaniu komplexného účtovníctva, miezd a personalistiky sa venuje vyše 25 rokov. Účtovníctvo a mzdy spracovávala pre firmy z rôznych odvetví, najmä z oblasti stavebníctva, prenájmu nehnuteľností, zdravotníctva ako aj pre rôzne druhy reštaurácií. Medzi jej výrazné črty patri samostatnosť, otvorenosť novým poznatkom, zodpovednosť, vytrvalosť, komunikatívnosť a profesionalita.

Aktuality