Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 22.9.2023 vydalo nové opatrenie 368/2023 Z. z. o sumách stravného, ktoré mení sadzby stravného pre jednotlivé časové pásma a ruší pôvodné opatrenie, ktoré bolo účinné od 1.6.2023.

Účinnosť nových súm stravného je od 1.10.2023.

Sumy stravného od 1.10.2023 pre časové pásma sú:

 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Ako sa vyvíjali sumy stravného pre jednotlivé časové pásma v roku 2023:

Sumy stravného od 1.1.2023 do 31.5.2023 pre časové pásma sú:

 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sumy stravného od 1.6.2023 do 30.9.2023 pre časové pásma sú:

 • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Stravovanie zamestnancov a minimálna hodnota príspevku na stravovanie od 1.10.2023

Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie (podľa zákonných podmienok), a to:

 • najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (5,85 EUR), teda 3,22 EUR,
 • najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (7,80 EUR), teda 4,29 EUR.