AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV 17.3.2020

Finančná správa – Podávanie daňových priznaní k DPH

Slovenská Finančná správa sa vyjadrila k blížiacemu sa termínu na podanie daňového priznania k DPH. Ak nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú corona vírusom, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty.

Ministerstvo financií

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia – najmä súkromné osoby), budú mať možnosť podať daňové priznania a uhradiť daň z príjmu do 31. mája 2020. FS nebude uplatňovať sankcie.
Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí komunikujú s finančnou správou elektronicky a majú tak iné možnosti komunikácie ako osobný kontakt. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.