Opatrenia sa budú realizovať postupne v 2 krokoch:

a) od roku 2021 dôjde k zvýšeniu ukazovateľov v nasledovnom rozsahu:

  • celková suma majetku – zo súčasných 2,0 mil. eur na 3,0 mil. eur;
  • čistý obrat spoločnosti – zo súčasných 4,0 mil. eur na 6,0 mil. eur;
  • počet zamestnancov – zo súčasných 30 na 40;

b) od roku 2022 – dôjde k ďalšej zmene ukazovateľov:

  • celková suma majetku – z 3,0 mil. eur na 4,0 mil. eur;
  • čistý obrat spoločnosti – zo 6,0 mil. eur na 8,0 mil. eur;
  • počet zamestnancov – zo 40 na 50;

Vďaka tomuto opatreniu klesne od roku 2022 povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky audítorom len na necelé 1 % účtovných jednotiek v SR.