Slovenská republika postupne pracuje na zavádzaní e-invoicingu. Aktuálne sa rieši iba problematika fakturácie v oblastiach B2G, G2G a G2B. V prvej fáze by mali e-invoicing zahájiť dodávatelia MF SR a Datacentra. Začiatok tejto fázy sa očakáva v januári 2023. V ďalšej fáze, predbežne od apríla 2023, by malo začať testovacie obdobie e-invoicingu pre dodávateľov rozpočtových organizácii Ministerstva financií SR, vrátane Finančnej správy SR.

Zahájenie prevádzky e-invoicingu pre ostatné štátne a verejné organizácie bude oznámené neskôr.