Na Slovensku sa všetkým firmám už od augusta 2022 uhradí 80 % zvýšených nákladov na energie nasledovne:

  • 80 % ceny elektriny presahujúcej 199 euro/MWh
  • 80 % ceny plynu presahujúcej 99 euro/MWh

Energeticky vysoko náročné podniky majú osobitné podmienky.