Vážení klienti,

v súvislosti s dodaním stavby pre štátom podporované nájomné bývanie bola zavedená nová znížená sadzba dane vo výške 5 %. V súvislosti so zavedením novej zníženej sadzby dane bola zverejnená nová verzia formulára kontrolného výkazu DPH s označením KVDPHv23, ktorý bude možné podať cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1.7.2023 (od zdaňovacieho obdobia 07/2023, resp. 3Q/2023).

V novej verzii formulára, ktorá bola zapracovaná z dôvodu systémových úprav súvisiacich so zmenou sadzieb dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7.2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.